Детска градина и училище в Шумен грейнаха в цветовете на дъгата

2019-06-23

Детската градина „Пролетна дъга“ в Шумен и Обединеното училище "Христо Ботев" в село Ивански вече са оборудвани с нови съоръжения за игра.

Те са закупени по проекта на Община Шумен  „Взаимодействието с общността – фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция“, в който градината и училището са партньори. Стойността им 2 000 лева.

Новите шарени пързалки, стени за катерене, тунелчета, детските площадки и пребоядисаната ограда грейнаха обновени и цветни. Весела детска глъч и радостни усмивки изпълват просторния двор на детската градина и обновената площадка на училището.

Съоръженията за игра в детската градина не бяха подновявани от нейното създаване преди 30 години, а в началното училище в село Ивански никога досега не е имало такива уреди за игра.

Промененото и осъвременено пространство ще даде възможност на учителите да организират разнообразни занимания с децата и учениците.

Latest news in this category

ZOV Programme has reached thousands of children and young families: results

2019-08-14

Through its work in 6 target regions ZOV Progarmme has reached thousands of children, young women and families.

The numbers say a lot about the four-year work of the ZOV local teams in Shumen, Burgas, Montana, Plovdiv, Sliven and Ruse. See here the general results.

EDUCATION

Number of children in kindergartens (3-6) in newly established groups under ZOV, including groups for Bulgarian lessons- 2 915

Number of pupils (1 - 4 grade) in newly established groups under ZOV - 2 113

Number of participants (children and parents) in events - theatre, cinema and other culture & sport events - 13 796

Number of children in extracurricular activities (children & parents clubs, green schools, trips, museums) - 8 691

Number of parents in campaigns and consultations on education - 10 276

Results in the regions: Montana, Burgas, Shumen, Plovdiv, Sliven and Ruse.

 
HEALTHCARE

Number of general medical exams carried out by GPs/paediatricians and screenings - 18 253

Number of specialised medical examinations, incl. gynaecological examinations - 5 218

Number of medical tests - incl. HIV, syphilis, PAP smear tests, blood tests for dog tapeworms -  2 627

Number of health consultations (health mediators) - 15 012

Number of intrauterine devices - 604

Number of beneficiaries of information campaigns and events, women and health support groups - 19 665

Results in the regions: Burgas, Shumen, Plovdiv, Montana, Sliven and Ruse.

Under the ZOV Programme, 28 schools, kindergartens and health offices were newly built/renovated; 48 health and educational and health mediators have been trained, as well as 700 teachers and mediators.

See more results under the ZOV work in this presentation (in Bulgarian) of the Programme ZOV PMU.

See more

Програма ЗОВ: уроци и препоръки

2019-08-11

Интегрираният модел, използван от Програма ЗОВ, се доказа като успешен и работещ за социалното включване на роми и други уязвими групи. Прилаган в шестте района на Програмата – Русе, Пловдив, Бургас, Шумен, Монтана и Сливен, той може да доведе до реални резултати и в други райони на страната.

Параметрите на този интегриран модел са:

 • Интегрирани мерки - в една и съща общност;
 • Големи градски ромски общности и малки населени места - директен и адекватен достъп;
 • Устойчивостта е планирана още при дизайна на програмите;
 • Промяна на национални политики - релевантност и застъпничество;
 • Подкрепящ мониторинг и изграждане на капацитет;
 • Развитие и укрепване на партньорствата; подобрени включващи мерки.

 

 

Въз основа на работата си на национално и местно ниво Програма ЗОВ извлече специфични уроци:

Национално ниво

 • Интегрираните мерки - да включват образование, здраве, заетост, жилища и инфраструктура;
   
 • Нужно е по-добро междуведомствено сътрудничество при планиране и изпълнение на интегрирани програми;
 •  
 • Необходимост от национално финансиране на Програмите за уязвими групи, за да не се разчита единствено на външно финансиране;
 •  
 • Администрирането на проекти да не е единствено контрол. Необходима е подкрепяща супервизия;

 

 • Нужда от насърчаване провеждането на системно здравно образование в училище;

 

 • Оперативна програма Здравеопазване и по-адекватно финансиране на националните програми в тази област => по добра устойчивост.
 •  

Вижте препоръките на местно ниво в презентацията на екипа на Програма ЗОВ, представен на заключителната й конференция.

Използвайки успеха на подхода и резултатите от ЗОВ, независими експерти правят подобни препоръки за работата по социалното включване на роми и други уязвими групи.
Вижте обобщение на експертката Ива Бонева в презентация, направена през юли 2019:
 

 • Продължаване работата с общини, с целенасочени/прагматични интервенции  за социално включване.
 • Включване на ромите/уязвимите групи в разработването и изпълнението на проекти.
 • Не само достъп до образование и здравеопазване, но и до качествени такива. Поддържане на този труден баланс с различни мерки.
 • Планиране на дейности, намаляващи риска за ефективността и устойчивостта.
 • Да се осигурят необходимите ресурси на ЗУП и ситуирането им на централно място в администрацията.
 • Укрепване на инструментите за мониторинг и оценка и прилагане на теорията на промяната.
 • Планиране  и навременно стартиране на инфраструктурни дейности. Изискване на временни решения за предоставяне на услуги, докато инфраструктурата не бъде въведена в експлоатация.

 

Вижте тук и още една презентация с оценки и препоръки: Дочо Михайлов, консултант по ЗОВ.

See more